Bikon OK0EL

Umieszczony jest na wie¿y widokowej w lokatorze JO70SQ -1030 m n.p.m.

Pracuje na czêstoliwoœciach:
144,474 MHz moc 2 mW antena dipol kierunek W/O - zachód/wschód
1296,930 MHz moc 100 mW antena horn kierunek W - zachód
2320,930 MHz moc 4 W antena horn kierunek W - zachód
3400,400 MHz moc 100 mW antena horn kierunek W - zachód
5760,030 MHz moc 100 mW antena 2xhorn kierunek W/OS - zachód/poludniowy wschód
10368,040 MHz moc 0,5 W antena slot 2x6 kierunek W/O - zachód/wschód
24048,040 MHz moc 0,5W antena slot kierunek W - zachód

Dziêkujemy za info Míla (OK1UFL)

Ahoj,

Informacja o aktualnošè samopoczucie bikona OK0EL. Jest ekspozycja na wieža
widokowa na cecha Žalý w lokator JO70SQ
ASL -1030 m nad morze.

Pracowaè na czêstotliwošè:
144,474 MHz     wyczyn 2 mW antena jest dypol kierunek  W/O - Zachód/wschód
1296,930 MHz   wyczyn 100 mW antena jest Horn kierunek W - Zachód
2320,930 MHz   wyczyn  4 W   antena jest Horn kierunek  W - Zachód
3400,400 MHz   wyczyn 100 mW   antena jest Horn  kierunek W - Zachód
5760,030 MHz   wyczyn 100 mW   antena jest 2xHorn kierunek W/OS - Zachód/poludniowy wschód
10368,040 MHz wyczyn 0,5 W    antena jest Slot 2x6    kierunek W/O - Zachód/wschód
24048,040 MHz   wyczyn 0,5W  antena jest Slot kierunek  W - Zachód

Tyto info i foto mùžeš také prezentovat na vašich WWW stránkách.
73! Míla OK1UFL

 

 

Strona w ca³oœci ani we fragmentach nie mog¿e byæ powielana, ani rozpowszechniane za pomoc¹ urz¹dzeñ
elektronicznych, mechanicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych, bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
                        Wszystkie prawa zastrze¿one. Copyright by SP2DDX&SP3JBI&SP6GWN  ©