Spotkanie w Niceni na rancho SP7DCS
Od lewej: Krystyna-żona Krzysztofa, SP7DCS, SP3JBI, SP6VGJ, SP7VC, SP7NJX