SR6XHZ - SR6LHZ

W dniu 31.08.2006 zostały próbnie uruchomione bikony na Śnieżnych Kotłach. 
Bikony zainstalował Roman SP6RYH.

 SR6XHZ   10368.830 +/- 5 kHz
 SR6LHZ     1296.830 +/- 2 kHz
 z mocami  po ca 1 W, kierunek azymutu około 40. LOC: JO70SS. Bardzo proszę o przeprowadzanie nasłuchów i zgłaszanie raportów
 na adres 
sp6lb@vgj.pl