Transverter dla pasma 6cm wg. F6BVA.

Tłumaczył z języka francuskiego Robert SP8RHP.

Transverter ten wymaga mocy sterującej 10dbm z oscylatora localnego ” l’OL”
oraz podania 2W mocy sterującej z urządzenia pracującego w paśmie 2m.
Dla podanych mocy sterujących można uzyskać w paśmie 6cm moc 10mW na wyjściu
toru TX. Ogólne wzmocnienie toru odbiorczego wynosi 24db ,zaś współczynnik szumu
osiąga wartość 1.3db.
Z układu transvertera wyprowadzone są również napięcia:
1. 5V przy odbiorze.
2. 5V przy nadawaniu.
3. -5V, które można wykorzystać do sterowania przedwzmacniaczem, dodatkowym PA
            przekaźnikiem lub w miarę potrzeby do przełączania innych układów.

Przełączanie Nad/Odb realizowane jest automatycznie poprzez tranzystory Q1 - Q5, w typowym układzie VOX-a w.cz.
Całość wykonana jest na dwustronnym laminacie FR4 gr. 0.8mm.
Płytka transvertera umieszczona jest w obudowie o wymiarach 150x55x30 mm.

 

Sygnał sterujący z toru TX-a (2m) jest dopasowywany do wymaganego poziomu dla mieszacza w tłumiku złożonym z rezystorów, R7,R8,R9.Jednocześnie na mieszacz dostarczany jest sygnał z LO o poziomie 10mW o czestotl. 5616MHz.

Sygnał z mieszacza jest filtrowany przez filtr F1. Bardzo dobrą izolację RX/TX zapewnia filtr Wilkinsona znajdujący się bezpośrednio po filtrze F1 .

 

Tor odbiorczy 6cm.

Zastosowano dwa kaskadowo połączone wzmacniacze na tranzystorach NE325(NEC) oraz jeden układ typu ERA2.Wszystkie linie wykonane są na laminacie jako linie paskowe zestrojone podczas uruchamiania całości urządzenia.

Jeżeli przewidujemy zastosowanie przedwzmacniacza bezpośrednio przy antenie może okazać się, że wypadkowe wzmocnienie tory odbiorczego będzie zbyt duże, dlatego można w miejsce wzmacniacza ERA zastosować inny np. ERA 1 ew. w jego miejsce można dobrać rezystor R31 (dobierany doświadczalnie) szeregowo włączonego w bramce drugiego tranzystora dla uzyskania wymaganego wzmocnienia i minimalnego poziomu szumów.Rezystor ten -R31 nie jest zaznaczony na schemacie, ponieważ należy stwierdzić już w trakcie uruchamiania całego transvertera w paśmie 6cm czy jest potrzebny czy nie.

Należy to wykonać dopiero po zestrojeniu całości..ew.. mając możliwość pomiaru współczynnika szumów całego tory RX-a transvertera strojąc na największy odstęp sygnał/szum.(S/N).

Dobre parametry tory odbiorczego ( Nf->1.3db wzmocn. 24db) oraz możliwość podłączenia dalszych układów w modzie TX …dają duże pole do popisu przy zastosowaniu dalszych stopni wzmocnienia do uzyskania większej mocy wyjściowej.

Montaż należy wykonać podobnie jak dla l’OL z zachowaniem zasad poprawnego montażu mikrofalowego….

Schemat.


Strojenie i uruchamianie transvertera…..

Opis ten jest przeznaczony dla mniej doświadczonych konstruktorów stawiających ‘pierwsze kroki’ w pasmach mikrofalowych.

Sprawdzić cały układ przełączania i stabilizacji napięcia -5V oraz regulacji dla układów ICL7660, +5V (stałe RX/TX) mierzone przy obciążeniu oraz +5V w torze RX.
Jeżeli wartości tych napięć są poprawne możemy przystąpić do pomiary napięć w torze TX-a transvertera. Ma ono wynosić +5V.

 

3. Najtrudniejszym wyzwaniem przy strojeniu jest ustawienie właściwej mocy sterującej dla mieszacza z LO … potrzebny jest tutaj dobry układ do pomiaru mocy ew. ustawić tak jak w opisie.. godząc się ze zwiększeniem szumów przemiany lub wzrostem niepożądanych produktów mieszania w torze TX. Optymalnie dobrana moc z LO dla mieszacza waha się w granicach 5-10 mW.Należy to dobrać indywidualnie.
Sygnał p.cz (2m) można dopasować w dzielniku R7,R8,R9…do wartości ~10mW.

Ustawić spadki napięć dla RX-a tak, aby na R14 i R15 uzyskać 2V.
Należy zestroić filtry F1 oraz F2 w modzie RX/TX tak aby uzyskać zadawalające parametry tory odbiorczego filtr F1 oraz toru nadawczego F1 i F2 ( kompromis pomiędzy mocą uzyskaną na wyjściu transvertera, głównie dotyczy to filtru F2 ;oraz czułością toru odbiorczego i zarazem małych szumów filtru F1).
Na koniec ponownie skontrolować moc podawaną na mieszacz z urządzenia sterującego na 2m (p.cz) tak, aby nie przesterować mieszacza.
Właściwe strojenie torów RX/TX możliwe jest tylko przy użyciu analizatora widma.

P.S.1. Układ wykonany przez SP8RHP pracuje poprawnie i stabilnie.

2. W Przygotowaniu opis LO wraz z powielaczami oraz generatora skompensowanego termicznie , 117MHz.

Tłumaczył z języka francuskiego Robert SP8RHP.

Powodzenia w konstrukcji oraz uruchamianiu VY 73.

Płytki do tego transvertera można uzyskać u SP8RHP:   

      

 

Strona w całości ani we fragmentach nie mogże być powielana, ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
             Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by SP2DDX&SP3JBI&SP6GVN  ©