Lampowe wzmacniacze mocy w pasmach mikrofalowych

            Jednym z problemów, które napotykają nadawcy w pasmach mikrofalowych jest  problem 
mocy nadajnika. Typowy transwerter ma moc wyjściową nie przekraczającą 200 miliwatów. 
To zbyt mała moc do prowadzenia regularnych łączności rain scater, a stanowczo zbyt mała do
prowadzenia łączności EME. Chociaż dostępne są już tranzystorowe wzmacniacze mocy na pasma 
mikrofalowe, to w dalszym ciągu ich cena przekracza możliwości przeciętnego nadawcy. 
Ryzyko uszkodzenia tranzystorowego PA również nie jest bez znaczenia przy planowaniu
zakupu. W tej sytuacji korzystnym rozwiązaniem jest użycie wzmacniacza mocy, którego 
elementem aktywnym jest lampa z falą bieżącą ( LFB , TWT ).

Budowa lampy z falą bieżącą

Uproszczona konstrukcja lampy z falą bieżącą przedstawiona jest na rys.1
Podstawowe elementy lampy to :
· wyrzutnia elektronowa - W
· linia opóźniająca - L
· kolektor - Kol
· wejściowe i wyjściowe elementy sprzęgające – G, Z

 


 

rys.1 Budowa lampy

 

Wyrzutnia elektronowa przypomina wyrzutnię stosowaną w lampach oscyloskopowych i 
kineskopowych, a jej zadaniem jest wytworzenie równoległej wiązki elektronowej poruszającej się 
wzdłuż osi linii opóźniającej. Linia opóźniająca najczęściej wykonana jest w postaci spirali z drutu. 
Strumień elektronów po przejściu przez linię opóźniającą trafia w kolektor znajdujący się na 
przeciwnym końcu lampy. Elementy sprzęgające mają za zadanie wprowadzenie sygnału 
sterującego i wyprowadzenie sygnału wzmocnionego. Wszystkie te elementy zamknięte są w 
szklanej obudowie otoczonej magnesem ogniskującym. Przekrój „prawdziwej” lampy z falą 
bieżącą przedstawia rys. 2 pochodzącym ze strony DF6NA. Jak widać lampa zawiera szereg 
innych elementów konstrukcyjnych niezbędnych do jej działania, jednak przedstawiony wyżej 
uproszczony opis wystarczy do wyjaśnienia działania takiej lampy.

 


rys.2 Przekrój TWT

 

Jak to działa

Działanie wzmacniające lampy odbywa się w czasie przelotu strumienia elektronów wewnątrz linii 
opóźniającej. Linia opóźniająca wykonana w postaci spirali ma tak dobraną średnicę, ilość zwoi i 
skok uzwojenia, że fala poruszająca się wzdłuż drutu spirali z prędkością równą prędkości światła, 
ma wypadkową prędkość wzdłuż osi spirali wielokrotnie mniejszą. Jest to prędkość 
porównywalna z prędkością wiązki elektronów, a to stanowi warunek poprawnej pracy lampy. 
Wzajemne oddziaływanie fali elektromagnetycznej w linii opóźniającej i wiązki elektronów sprawia
że elektrony w pewnych punktach są hamowane, a w innych przyspieszane. Powoduje to zmianę 
gęstości elektronów w strumieniu czyli ich grupowanie. Zjawisko to obrazuje rys.3 . Im dłuższa 
droga elektronów w linii opóźniającej, tym większe grupowanie, a tym samym większe wzmocnienie lampy.
Docierający do kolektora lampy zmodulowany strumień elektronów oddaje nagromadzoną energię, 
która wyprowadzana jest przez element sprzęgający.


rys.3  Grupowanie elektronów w wiązce

 

Parametry lamp z falą bieżącą

Lampy z falą bieżącą stosowane były głównie w technice  wojskowej.
Rozwój łączności, a głównie łączności satelitarnej spowodował masowe zastosowania tych lamp. 
Lampy takie stosowane są w radioliniach, w nadajnikach satelitarnych i nadajnikach stacji 
naziemnych pracujących w pasmach mikrofalowych. Budowane są lampy pracujące na 
częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu gigaherców. Ponieważ konstrukcje tych lamp nie zawierają
elementów rezonansowych są to najbardziej szerokopasmowe lampy mikrofalowe. Wzmocnienie 
mocy lamp zawiera się w przedziale 30-60 dB. Lampy z falą bieżącą budowane są z reguły dla
mocy do 1kW. W zastosowaniach amatorskich wykorzystuje się lampy o mocy od jednego do 
kilkudziesięciu watów. Lampy większych mocy wymagają skomplikowanych układów zasilania i 
chłodzenia.  Czas pracy lamp z falą bieżącą osiąga 50tys. godzin.

 

Gdzie nabyć lampę

Źródłem zaopatrzenia w lampy są głównie giełdy krótkofalarskie. Warto obserwować giełdy
internetowe. Koszt zakupu lampy jest znacznie niższy niż koszt wzmacniacza tranzystorowego. 
Z reguły kupuje się lampę wraz z zasilaczem. Taki zasilacz podłączony do napięcia 24 V dostarcza 
wszystkich napięć niezbędnych do pracy lampy. Praktycznie wystarczy podłączyć napięcie zasilające
oraz wejście i wyjście lampy i mamy gotowe PA. Zakup samej lampy, bez zasilacza, może 
przysporzyć wielu kłopotów. Warto zwrócić uwagę na złącza w.cz. lampy. Dla mniejszych mocy są 
o złącza N lub SMA , dla mocy większych często spotyka się wyjścia falowodowe. Pewnym 
problemem może być wykonanie obwodu PTT, dlatego dobrze jest nabyć również schemat zasilacza.
Chciałbym przestrzec przed niebezpieczeństwem otwierania lamp i zasilaczy.  Oprócz napięć rzędu 
kilku kilowoltów w lampach wykorzystywany jest trujący tlenek berylu. Nie bez znaczenia dla 
zdrowia jest również moc na wyjściu pracującej lampy. Dane katalogowe lamp znaleźć można na 
internetowych stronach producentów. Warto zajrzeć na stronę  www.df6na.de .
DF6NA  zamieszcza na tej stronie dane i zdjęcia lamp, jest też oferta handlowa.  
Zainteresowanym polecam  literaturę np. R.Litwin, M.Suski „Technika mikrofalowa”, 
H.E.Thomas „Techniki i urządzenia mikrofalowe – poradnik” (żródło rysunków) i wiele innych. 
Mam nadzieję, że ten krótki tekst  wyjaśnił kilka problemów lampowego PA w paśmie 
mikrofalowym.  fot.1 TWT YH1195 firmy Telefunken (ze strony DF6NA)

 


          Kalisz 20 listopada 2005                                             Zenek SP3JBIStrona w całości ani we fragmentach nie mogże być powielana, ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
             Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by SP2DDX&SP3JBI&SP6GVN  ©