EME rady WA6PY

( z e-maili WA6PY wybrał SP6GWN)


Proszę umieszczać wszelkie informacje i materiały na swoich
stronach, to co robię jako krótkofalowiec powinno służyć wszystkim.
Zwiększenie średnicy reflektora dużo poprawia parametry
systemu. Dla małych reflektorów 2-3 m na 1.3 GHz dochodzi
dodatkowy efekt pogorszenia listkow bocznych anteny na skutek
refrakcji ( załamania się fali ) na brzegu reflektora.
Do fedu OK1DFC trzeba domontować pierscien okalający, który
uformuje lepiej wiązkę i zmniejszy poziom listków bocznych, a
szczególnie listka wstecznego.
Feed OK1DFC jest w zasadzie tyko generatorem polaryzacji
kołowej, natomiast zupełnie nie posiada sekcji formującej
wiązkę. Jest to tzw. obcięty falowód, który naturalnie
promieniuje, ale ma dużo wad, głównie w postacji promieniownia
pasożytniczego na skutek płynięcia prądów po zewnętrznej
powierzchni falowodu ( był artykuł na ten temat w którymś numerze
DUBUS napisany przez któregoś z kolegów OK1xxx).
Dla małych elewacji na każdej antenie odbieramy szum termiczny
generowany przez Ziemię. W zależności od średnicy anteny i
poziomu pierwszego listka bocznego, szum ten spada dla kąta
elewacji ok 3 do 7 stopni.
Dobrze jest zbudować nowa antenę taką by móc skierować ją na
Ziemię z kątem elewacji np -5 stopni. Wtedy można będzie mierzyć
temperaturę szumów systemu odbiorczego wliczając antenę, feed
horn i odbiornik. Temperatura powierzchni Ziemi jest ok 290K.
Jedna uwaga praktyczna. Budując antenę o małej aperturze
należy minimalizować straty powierzchni reflektora przez
struktury mocujące feed horn. Jeśli w waszej antenie są 4 tyczki
mocujące feed horn przytwierdzone mniej więcej w połowie reflektora,
to patrząc od strony feedu, maskują one dość dużą powierzchnię
reflektora zmniejszając zysk. Dodatkowo rozproszenie pola od
tyczek zwiększa poziom listków bocznych i tym samym zwiększa
temperaturę szumów anteny. Proponował bym zrobić mocowanie
feedhornu w postaci trójnogu opartego na krawędzi reflektora.
Proszę porównać z mocowaniem feedhornu w mojej antenie 2.4 m
na której zrobilem 100 initials na 1296. Feed horn W2IMU "widzi"
całą powierzchnię reflektora. (patrz foto).


Na 13 cm polaryzacja jest kołowa taka sama jak na 23cm. Do
połowy lat 80-tych używaliśmy polaryzacji zgodnie ze standarden
Apollo tzn. powyżej 2 GHz miała odwrotny kierunek. W końcu dla
uproszczenia i uniknięcia pomyłek ustaliliśmy ( G3WDG, OE9PMJ,
LX1DB, K2UYH i ja), że będziemy używać na wszyskich wyższych
pasmach tego samego kierunku skrętu polaryzacji co na 1296 MHz.
W tej chwili powyżej 13 cm większość stacji używa liniowej
polaryzacji. Kilka stacji używa kołowej, ale na razie nie ma
jednoznacznego standardu. Przy tych długościach fal rotacja
Faradaya nie odgrywa już żadnej roli.
Powiększenie 4-ro metrowej anteny do 6.5 m dużo by dało. Na
432 MHz 6.5m to będzie bardzo dobra antenna! Niestety przy f/D=0.25
nie będziecie w stanie dobrze "oświetlić" całej powierzchni na żadnym
paśmie. Ognisko jest w płaszczyźnie krawędzi reflektora. Reflektor musi oświetlać pod kątem 180
stopni. Dodatkowe pogorszenie daje większa odległość ogniska do
krawędzi niż do centralnej partii reflektora.
Zaletą głębokiego lustra jest niższa temperatura szumów
systemu odbiorczego, ale niestety kosztem zysku. Najlepiej byłoby,
kosztem trochę większego wysiłku, zwiększając średnicę lustra
trochę zwiekszyć f/D.

Powodzenia i do uslyszenia w zawodach, 73 Pawel WA6PY


Temperatura szumów systemu odbiorczego EME

( z e-maili WA6PY wybrał SP6GWN)

Dla małych elewacji na każdej antenie odbieramy szum termiczny generowany przez
Ziemię. W zależności od średnicy anteny i poziomu pierwszego listka bocznego, szum ten
spada dla kąta elewacji ok 3 do 7 stopni. Dobrze jest zbudować nową antenę tak, aby móc
skierować ją na Ziemię z kątem elewacji np -5 stopni. Wtedy można będzie mierzyć
temperaturę szumów systemu odbiorczego wliczając antenę, feed horn i odbiornik.
Temperatura powierzchni Ziemi jest ok 290K. Pomiar można wykonać nawet podłączając
zwykły multimetr wyskalowany w rms albo odrazu w dB na wyjście głośnika. Ja
używałem latami starego przyrządu analogowego UM-3. Trzeba mieć wyłączoną ARW.

Stosunek szumu pomiędzy Ziemią a zimnym punktem nieba:

Y = (T-ziemi + T_anteny + T_nieba + T_rx ) / (T_anteny + T_nieba + T_rx )

albo:

Y = (T-ziemi + T_systemu_odbiorczego ) / (T_ systemu_odbiorczego)

Współczynnik Y jest stosunkiem mocy. Mierząc napięcie rms, trzeba stosunek napięć
podnieść do kwadratu aby uzyskać Y. Następnie możemy obliczyć temperaturę szumów
całego systemu odbiorczego:

Po przekształceniu:

Y = 1 + ( T_ziemi / T_systemu_odbiorczego)

lub:

T_systemu_odbiorczego = T_ziemi / ( Y-1 )

Przykład obliczeniowy:
Dobry system odbiorczy na 1.3 GHz ma Y_dB = 6 dB
Wyrażony w mierze liniowej:

Y = 10^(Y_dB / 10 ) = 3.98

Zakladajac T_ziemi = 290 K
T_systemu_odbiorczego = 290 / ( 3.98 -1 ) = 97.3 K

Zakładając temperaturę szumów anteny Tant = 60 K, temperatura szumów całego
odbiornika będzie:

T_rx = T_systemu_odbiorczego - T_ant = 97.3 -60 = 37.3 K

Przeliczając na współczynnik szumów:

NF_dB = 10* log ( 1 + T_rx / T_otoczenia ) =
10 * log ( 1 + 37.3 / 290 ) = 0.53 dB.

Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia pomogą kolegom wycisnąć co się da z waszego
systemu. 

Najlepsze pozdrowienia, GL 73 Pawel WA6PY

 

 

 

Strona w całości ani we fragmentach nie mogże być powielana, ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
             Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by SP2DDX&SP3JBI&SP6GVN  ©